Legislativa

K péči o zvířata lze kromě zvláštních výjimek používat pouze schválené veterinární přípravky, které je možno vyhledat na stránkách USKVLB.

Tím se myslí, že např. šampóny, podpůrné přípravky pro hojení například přípravky na ošetření kopyt (vyjma léčiv a zkrášlovacích prostředků), spadají svojí podstatou do kategorie veterinárních přípravků a podléhají tím schválení. Více se k této problematice můžete dočíst ve vybraných odstavcích: