HNILOBA ROHOVÉHO STŘELU

Co to je:

Hniloba rohového střelu je nejčastější onemocnění postihující koňské kopyto. Jedná se o anaerobní bakteriální onemocnění, tzn. způsobené bakteriemi prosperující a žijícími za nepřístupu vzduchu.

Jak ji poznám:

Vyznačuje se charakteristickým nepříjemným zápachem, ulpívajícím černošedým produktem na kopytním háčku a citlivou reakcí koně při hlubším čištění kopytních rýh. Hniloba nejčastěji začíná ve střední střelové rýze.

Vlivy ovlivňující vznik, respektive úspěšné zvládnutí hniloby:

 • tvar kopyta a kvalita rohoviny
  • úzká a strmá kopyta s vysokou klenbou a zakrnělým střelem většinou trpí více. Střel, který většinou není v kontaktu se zemí, kopyta nevykazují dostatečný kopytní mechanizmus a přísun vzduchu do střelových rýh.
  • kvalitní rohovina lépe odolává atakům všudypřítomným bakteriím
 • hygiena kopyt, čištění, přístup vzduchu a podpůrných prostředků
 • prostředí, ustájení management
 • výživa

Řešení hniloby

 1. V počáteční fázi je účinná hygiena tj. důkladné, řádné a pravidelné čištění s použitím vhodných veterinárních přípravků nebo vyřezání podkovářem.
 2. Ve středně rozvinuté fázi je nutné požádat podkováře o odstranění postižené rohoviny a dále pokračovat dle bodu 1.
 3. V hodně rozvinuté fázi většinou hniloba proliferuje až nad oblast měkkých patek či do hloubky oblasti vazivového střelu, kopyto často nemá téměř žádný střel nebo je z velké části poškozený bakteriemi.
  V závislosti na různých aspektech a površích se může pro koně pohyb stávat výrazně bolestivou záležitostí v důsledku proniknutí nečistot do citlivé oblasti nechráněné adekvátní vrstvou rohoviny. V takové fázi je třeba upravit management koně, tak aby v době hojení (obnovy zdravé rohoviny do takové síly než dojde k utlumení stimulace citlivých partií) nedocházelo ke zbytečnému dráždění a případnému rozvinutí sekundárního zánětu. Vhodné je požádat svého podkováře o odstranění odumřelé či kontaminované rohoviny a postupovat dle jeho doporučení.

Závěr

Je třeba si uvědomit, že úspěch v řešení hniloby rohového střelu je převážně v rukou majitele, případně ošetřovatele a o jejich důslednosti. Bohužel koně jsou i koně s nekvalitní rohovinu, koně migrující mezi stájemi a v případě, že se okolnosti sejdou se stává, že takoví jedinci mají problémy s adaptací na nové bakteriální prostředí a jsou náchylnější k propukání nejrůznějších infekcí včetně hniloby rohového střelu.